Regina Gutauskiene
Ur. 30 września 1927 w majątku Montwiłany koło Kiejdan (Kowieńszczyzna, Litwa). Z domu Klimańska.Była jedynym dzieckiem Polki, Marii z domu Wędziagolskiej, i Litwina, Adolfa Klimańskiego. We wsi Nowotrzeby ukończyła cztery klasy litewskiej szkoły powszechnej. Następnie, po skończonych kolejnych dwóch latach szkoły powszechnej w Kiejdanach, rozpoczęła naukę w kiejdańskim gimnazjum. Jej edukację przerwał wybuch wojny. Okres okupacji, zarówno sowieckiej, jak i niemieckiej, spędziła w rodzinnym majątku. Podczas rodzinnej wizyty w Kiejdanach była świadkiem egzekucji Żydów. Po ponownym wkroczeniu Sowietów na Litwę w 1944 roku rodzina poinformowana przez dawną służącą o niebezpieczeństwie wywózki na wschód opuściła majątek i uciekła na Żmudź. Jednak również tam spotkały ich represje: Regina Klimańska została wyrzucona z pracy, a rodzina z zajmowanego mieszkania. Represje ustały w 1951 roku po wyjściu Reginy Klimańskiej za mąż za Litwina i zmianie nazwiska na Gutauskienė. Ukończyła zaoczne studia ekonomiczne w Wilnie. Do emerytury pracowała jako starszy inżynier ekonomista. Mieszka w Kiejdanach.