Piotr Kojrowicz
Ur. w 1926 roku we wsi Kisiele (województwo wileńskie, II RP). W 1937 roku — kiedy miał 11 lat — rodzice wyjechali do pracy do Francji. Piotr Kojrowicz wraz z trzema braćmi został pod opieką babci. Matka i ojciec nigdy nie wrócili na Białoruś. Jeden z braci dołączył potem do rodziców. Piotr Kojrowicz przed wojną uczęszczał do polskiej szkoły. Po wojnie pracował w kołchozie w Łyntupach, następnie w 1948 roku przeniósł się do Postaw, gdzie mieszka do dziś.