Jan Korsak
Ur. 15 lipca 1931 we wsi Wielinka (powiat Postawy, województwo wileńskie) jako najstarszy z czwórki dzieci. Ojciec był kowalem w Wielince. Do polskiej szkoły we wsi Jasiełło Jan Korsak poszedł jeszcze przed wojną, pozostałe klasy skończył już po wojnie. Wojnę przeżył w Wielince. W 1952 roku został powołany do wojska, służbę odbywał w Karelii — został przydzielony do pracy w ambulatorium. Po służbie przeniósł się do Postaw, gdzie pracował w kołchozie. Mieszka w Postawach do dziś.