Jerzy Maracz
Ur. 15 sierpnia 1928 w Łucku. Ojciec, Dymitr Maracz, był Ukraińcem, a matka, Waleria z domu Szelengowska — Polką. Uczęszczał do polskiej szkoły w Łucku, która została zlikwidowana w czasie wojny. Po wojnie ukończył szkołę średnią i odbył zasadniczą służbę wojskową. Zamieszkał w Łucku i rozpoczął pracę w fabryce samochodów ciężarowych, którą kontynuował aż do emerytury. W zakładzie pracy był przez długi okres przewodniczącym Komitetu Przyjaźni Radziecko-Polskiej. Od kilkudziesięciu lat śpiewa w chórach. Obecnie mieszka w Łucku.