Fot. Dominik Czapigo
Barbara Medyńska-Michajłow
Ur. w 1923 roku w Zaleszczykach (woj. tarnopolskie, II RP). Matka, Aniela, była Polką, ojciec, Iwan, Ukrainiec, przed wojną prowadził zakład stolarski. W 1939 roku ojciec dostał powołanie do wojska polskiego i walczył w czasie kampanii wrześniowej. Barbara Medyńska-Michajłow przed wojną uczyła się w szkole powszechnej, a potem w żydowskim gimnazjum. W czasie okupacji niemieckiej pracowała jako kasjerka w inspekcji przeciwpożarowej — w instytucji ubezpieczeniowej kontrolowanej przez Niemców. Jeden z jej braci służył w ukraińskiej konspiracji i zginął w czasie okupacji niemieckiej. Po wojnie Barbara Medyńska-Michajłow ukończyła instytut handlowy, do 1952 roku była zatrudniona w banku. Potem podjęła studia biblioteczne, po ich zakończeniu prowadziła bibliotekę powiatową dla dzieci, a następnie pracowała w internacie przy szkole dla dzieci trudnych. Po ukończeniu studiów w kijowskim instytucie pedagogicznym podjęła pracę jako logopeda w szkole i w szpitalu w Zaleszczykach. Barbara Medyńska-Michałjowa mieszka w Zaleszczykach, jest podporą społeczności katolickiej i polskiej w mieście.