Fot. Dominik Czapigo
Zinajda Syszczuk
Ur. 22 stycznia 1930 we wsi Storonicze (obwód chmielnicki, Ukraińska SRR). Ojciec, Stanisław Pałyga, zajmował się krawiectwem i muzykowaniem, matka, Zofia z domu Markowska — prowadzeniem domu. W 1936 roku rodzina wraz z całą wsią została deportowana do obwodu ługańskiego Ukraińskiej SRR, a następnie do północnego Kazachstanu. Ludność ta dała zaczątek nowej wsi w obwodzie akmolińskim — Gorki. Ojciec Zinajdy Syszczuk został aresztowany jeszcze na Ukrainie i osadzony w więzieniu w Ługańsku, gdzie zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w 1947 roku. Pozostała część rodziny przebywała w Kazachstanie do 1946 roku i pracowała w kołchozie (także nieletnia Zinajda Syszczuk). Następnie powrócili do Storonicz, gdzie rodzinny dom już nie istniał. Zinajda Syszczuk pracowała jako niańka w Ostrogu, a następnie przy załadunku samochodów w Stalingradzie. Ostatecznie znalazła pracę jako szwaczka w zakładzie krawieckim w Ostrogu, gdzie pracowała do emerytury. Nadal mieszka w Ostrogu.