Halina Zubowicz
Ur. 5 maja 1937 w Kowlu (woj. wołyńskie, II RP). Ojciec, Teofil Gałyński, był Polakiem, matka, Katarzyna z domu Kosowska — Ukrainką. Wkrótce po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej ojciec wstąpił do sowieckiej partyzantki, a potem do regularnego wojska i wraz z frontem doszedł do Berlina. Po wojnie osiedlił się we Wrocławiu. Halina Zubowicz wraz z matką pozostała w Kowlu. Tutaj uczęszczała do szkoły i ukończyła technikum żywieniowe. Pracowała jako technik żywieniowy w ubojni w Kowlu, a po przeprowadzce do Łucka w 1978 roku nadzorowała pracę rzeźni. Jej pierwsze spotkanie z ojcem w 1968 roku rozpoczęło coroczne wizyty we Wrocławiu. Obecnie Halina Zubowicz mieszka w Łucku. Śpiewa w chórze przy miejscowym Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki.