Stanisław Czaman
Ur. 22 czerwca 1909 w Iłukszcie pod Dyneburgiem (Łatgalia, Rosja). Rodzice nie mieli własnego gospodarstwa, dzierżawili ziemię. Po I wojnie światowej, gdy Iłukszta została zniszczona, przeniósł się z rodzicami najpierw do Dyneburga, później do Krasławia. Skończył cztery klasy w polskiej szkole, która działała również w czasach Kārlisa Ulmanisa. Potem uczył się rzemiosła — został szewcem. Należał do drużyny harcerskiej im. Stefana Batorego, która działała w Krasławiu przy polskiej szkole. W wieku 18 lat poszedł do wojska. W 1944 roku został wcielony do Armii Czerwonej i wysłany na front, walczył m.in. w Rumunii. Po wojnie pracował w państwowym zakładzie, gdzie koordynował pracę kilkunastu szewców. Obecnie mieszka w Krasławiu.