Regina Syryca
Regina Syryca. Ur. 20 kwietnia 1923 na folwarku oddalonym 3 kilometry od Słobódki (powiat brasławski, ziemia wileńska, II RP). Przed wojną ukończyła siedem klas polskiej szkoły (1930–38). Całą wojnę przeżyła w okolicach Słobódki. W 1955 przeprowadziła się do Krasławia, aby uniknąć pracy w kołchozie. Do emerytury pracowała w przedszkolu. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Krasławiu.