Eugenia Urbanowicz
Ur. 8 stycznia 1932 w Krasławiu (Łotwa). Ojciec, Stanisław, był szewcem, matka, Natalia z domu Erastowa, Rosjanka, zajmowała się domem. W domu rodzice rozmawiali po rosyjsku. Eugenia Urbanowicz skończyła trzy klasy polskiej szkoły. Po zamknięciu tej placówki rodzice wysłali ją do szkoły łotewskiej, ale nie radziła sobie w niej z powodu kłopotów językowych. Przeniesiona została więc do podstawowej szkoły rosyjskiej, a następnie ukończyła rosyjskie gimnazjum. Później uczyła się w szkole pedagogicznej w Dyneburgu. Po studiach rozpoczęła pracę w szkole 16 km od Krasławia. Potem dwadzieścia lat uczyła matematyki w szkole średniej. Na emeryturze brała czynny udział w tworzeniu Związku Polaków na Łotwie, którego prezesem była przez dziesięć lat, oraz polskiego chóru muzycznego „Strumień”. W 1993 roku po raz pierwszy pojechała do Polski razem z chórem na festiwal chórów polonijnych. Tworzyła też szkołę polską w Krasławiu i była jej dyrektorką. Obecnie mieszka w Krasławiu.