Stanisław Wójtowicz
Ur. 22 marca 1920 w Słobódce Szlacheckiej (powiat opatowski, woj. kieleckie). Gdy miał kilka miesięcy, ojciec kupił 16-hektarowe gospodarstwo pod Nieświeżem i tam zamieszkał wraz z rodziną. Przed wojną Stanisław Wójtowicz skończył siedem klas polskiej szkoły. W 1940 roku został zesłany do Puszczy Nalibockiej do pracy w lesie. Stamtąd włączono go do transportu na Ural, z którego udało mu się uciec. Podczas niemieckiej okupacji został aresztowany i oskarżony o udział w partyzantce. Spędził 15 miesięcy w obozie. W czasie drugiej okupacji sowieckiej był ponownie aresztowany — oskarżono go, że nie brał udziału w partyzantce. Został skazany na 15 lat łagru i wywieziony na Syberię, do obwodu archangielskiego, w rejon krasnoborski. W 1947 roku wrócił z łagru do Nieświeża. Po powrocie przez całe życie pracował w elektrowni jako ślusarz. Dwukrotnie był w Polsce, m.in. w Słodódce, gdzie ma rodzinę. Obecnie zajmuje się pasieką i fotografowaniem. Mieszka w Nieświeżu.