Franciszek Alksinin
Ur. w 1936 roku w Puzyrach na terytorium obecnej Białorusi. Jego matka zmarła na początku wojny, ojciec ożenił się ponownie i zamieszkał z drugą żoną, która nie chciała zajmować się dziećmi. Franciszek Alksinin razem z siedmiorgiem osieroconego rodzeństwa wychowywany był przez najstarszą siostrę. II wojnę światową Franciszek Alksinin spędził w Puzyrach. Po wojnie ukończył szkołę podstawową, zaraz potem poszedł do pracy w powstałym w 1949 roku kołchozie w Brasławiu. Kiedy miał 16 lat, pojechał na dalszą naukę zawodu tynkarza i do pracy do Leningradu. Stamtąd wyjechał do pracy na Syberię. Z Syberii wrócił do Brasławia, gdzie ożenił się, dostał pracę w nadleśnictwie i przeżył ponad 50 lat. Mieszka w Brasławiu do dziś.