Teresa Bilewicz
Ur. w 1936 roku w miasteczku Sopoćkino w powiecie lidzkim, jako najmłodsza spośród pięciorga rodzeństwa. W czasie działań wojennych w 1939 roku dom rodzinny Teresy Bilewicz spalił się, potem – częściowo odbudowany –spalił się także w 1941 roku. W czasie okupacji sowieckiej, a później niemieckiej, jej rodzice prowadzili własne gospodarstwo rolne. Po wojnie rodzina Teresy Bilewicz nie repatriowała się do Polski. Ojciec nie zgodził się na włączenie gospodarstwa do kołchozu, co było przyczyną konfiskaty dużej części majątku, a na gospodarstwo nałożono wysokie podatki. Pomimo nacisków Teresa Bilewicz nie zapisała się do komsomołu. Po skończeniu szkoły podstawowej w 1956 roku, pracowała jako urzędniczka w miejscowym kołchozie. W 1963 roku przeprowadziła się do Grodna, tam skończyła technikum i zatrudniona została jako księgowa w fabryce. Obecnie jest na emeryturze. Mieszka w Grodnie do dziś.