Romuald Garliński
Ur. w 1923 roku w Winnicy. Po ukończeniu szkoły powszechnej i średniej został przyjęty bez egzaminu do Wyższego Instytutu Mechanicznego im. Mikołaja Baumana w Moskwie. Studiował na wydziale czołgowym. Na ostatnim roku studiów w stopniu porucznika skierowano go do 1. Armii Wojska Polskiego. Służył w 3. szkolnym pułku czołgów, początkowo jako zastępca dowódcy plutonu, potem batalionu do spraw technicznych. Został ranny podczas walk w rejonie Modlina. Po wojnie pozostał przez kilka miesięcy w Polsce, wykładał w oficerskiej szkole wojsk pancernych. Na swoją prośbę powrócił do Związku Sowieckiego, został zdemobilizowany, zamieszkał z rodziną w Winnicy. W 1946 roku przeniósł się do Lwowa i ukończył tam studia techniczne na Politechnice Lwowskiej. Jako pracownik naukowy pozostał na uczelni, gdzie zatrudniony był przez 21 lat — wykładał nauki techniczne i matematykę. Od 1965 roku pracował w Instytucie Fizyczno-Mechanicznym. Od lat 80. jest na emeryturze. Działa w polskich organizacjach kombatanckich we Lwowie.