Anna Hryńczuk
Ur. w 1946 roku w Nowej Żadowej w obwodzie czerniowieckim Ukraińskiej SRR (z domu Guła). Przez pierwszych siedem lat życia wychowywała ją babcia w Nowej Żadowej. Po osiągnięciu wieku szkolnego Anna Hryńczuk przeniosła się do sąsiedniej wsi, gdzie wraz z matką zamieszkała w ukraińskiej rodzinie ojczyma. Po zakończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w technikum leśnym w Storożyńcu. W latach 1964–67 pracowała w kołchozie. Skorzystała z możliwości wyjazdu ze wsi i pod pozorem kontynuowania nauki w Kamieńcu Podolskim wyjechała do Czerniowiec. Dzięki pomocy wujka została zatrudniona jako majster w zakładach produkcji obuwia gumowego. W Czerniowcach ukończyła kurs masażu i podjęła pracę w zawodzie masażysty. Mieszka w Czerniowcach, gdzie bierze czynny udział w działalności Towarzystwa Polonijnego im. A. Mickiewicza.