Irena Kruglińska
Ur. 29 października 1930 w Iwieńcu. Jej matka była krawcową, a ojciec murarzem. We wrześniu 1939 brat Ireny Kruglińskiej został powołany do wojska i zginął w okolicach Warszawy. Podczas wojny rodzina Ireny Kruglińskiej przeżyła dwa pożary, a ona sama znalazła się w centrum wydarzeń powstania iwienieckiego. Po wojnie rodzice wyrobili dokumenty repatriacyjne, nie mieli jednak środków materialnych ani możliwości podróży, pozostali więc w Iwieńcu. Irena Kruglińska pracowała jako telegrafistka. Wyszła za mąż za Józefa Kruglińskiego, nauczyciela i animatora kultury polskiej. Brała aktywny udział w odrodzeniu życia religijnego i polskiego życia kulturalnego na Białorusi. Mieszka w Iwieńcu do dziś.