Fot. Dominik Czapigo
Włodzimierz Maniowski
Ur. 8 marca 1928 we wsi Czarny Las koło Czortkowa. Jego ojciec był Ukraińcem, matka, która zmarła w czasie okupacji niemieckiej — Polką. Rodzina przed II wojną prowadziła własne gospodarstwo rolne o powierzchni 24 ha. Włodzimierz Maniowski uczył się najpierw w szkole powszechnej w Wygnance koło Czortkowa, a w czasie okupacji niemieckiej w szkole podstawowej w Czortkowie. Po wkroczeniu do Czortkowa Armii Czerwonej w 1944 roku wstąpili do niej ojciec i starszy brat Włodzimierza Maniowskiego. Włodzimierz Maniowski po wojnie pracował w kołchozie w oddziale ochrony, walczył także z partyzantką UPA. Potem zatrudniony został w państwowym przedsiębiorstwie jako kierowca ciężarówki. Przez 12 lat pracował w ciężkich warunkach przy rozwożeniu smoły, a zimą przy odśnieżaniu. Po 38 latach pracy przeszedł na rentę. Mieszka w Czortkowie do dziś.