Rywa Kac
Ur. w 1924 roku w Lipniszkach w powiecie wołożyńskim w województwie nowogródzkim (z domu Goldszmidt). Ojciec Rywy Kac był nauczycielem w żydowskiej szkole, matka zajmowała się domem. W domu rozmawiało się w jidysz, jednak Rywa Kac chodziła do szkoły polskiej. W szkole przyjaźniła się z polskimi rówieśnikami, uczestniczyła w wycieczkach do Wilna i szkolnych przedstawieniach. Wybuch II wojny i wkroczenie Armii Czerwonej zastały Rywę Kac w rodzinnych Lipniszkach. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej wraz z miejscową młodzieżą została ewakuowana na wschód. Jej rodzice pozostali w Lipniszkach, skąd wywiezieni zostali go getta w Iwiu, gdzie zginęli. Rywa Kac trafiła do Uzbekistanu, pracowała tam w kołchozie i uczestniczyła w zebraniach Związku Polaków. W 1946 roku trafiła do Iwieńca, gdzie poznała męża Samuela Kaca, uczestnika komunistycznej partyzantki w Puszczy Nalibockiej. Mieszka w Iwieńcu.