Wacław Szymański
Ur. 18 listopada 1925 w Warszawie. W 1929 roku jego rodzina przeprowadziła się do Lwowa z powodu pracy zawodowej ojca – inżyniera w zakresie obróbki szkła. Po II wojnie Wacław Szymański ukończył Politechnikę Lwowską, pracował m.in. w Instytucie Bakteriologicznym, Instytucie Poligraficznym, Instytucie Ekonomiki. Od stycznia 2002 jest na emeryturze. Mieszka we Lwowie.