Fot.Dominik Czapigo
Alojzy Zelep
Ur. w 1934 roku we Lwowie w rodzinie Antoniego Zelepa i Marii z domu Rajter. Jego ojciec był Polakiem i pracował w kamieniołomach pod Lwowem. Matka była Ukrainką i pracowała na poczcie we Lwowie. Dom dziadka od strony matki, Andreja Rajtera we wsi Glinna koło Lwowa, był schronieniem dla polskich mieszkańców wsi w czasie mordów ukraińskich nacjonalistów. Ojciec Alojzego Zelepa nie zdecydował się na powojenny wyjazd do Polski ze względu na żonę. W czasie okupacji niemieckiej we Lwowie Alojzy Zelep uczęszczał na tajne komplety. Po ponownym wkroczeniu Armii Czerwonej do Lwowa rozpoczął edukację w Polskiej Szkole nr 24 im. M. Konopnickiej we Lwowie. W ósmej klasie zapisał się do komsomołu. Naukę kontynuował na Akademii Wychowania Fizycznego we Lwowie. Po jej ukończeniu w 1957 roku otrzymał nakaz pracy w Łucku. Aż do przejścia na emeryturę w 2003 roku pracował w klubie sportowym „Dynamo” w Łucku, gdzie mieszka do dziś.