Eugenia Błaha
Ur. 6 czerwca 1930 w Baryszu w powiecie buczackim, w rodzinie polskiej. Jej ojciec zmarł, gdy była dzieckiem. Matka wyszła za mąż po raz drugi za Ukraińca, który – po sześciu latach małżeństwa – w czasie II wojny światowej zginął od wybuchu granatu.       Eugenia Błaha ukończyła przed wojną trzy klasy szkoły polskiej. Podczas wojny kontynuowała naukę w szkole ukraińskiej, ale przerwała ją ze względu na konieczność podjęcia pracy w gospodarstwie rodziców. Po wojnie, za namową dziadka i w obawie przed wyjazdem w nieznane, rodzina Eugenii Błahej zdecydowała się pozostać w Ukraińskiej SRR. Brat Eugenii Błahej zaginął we wschodniej Ukrainie, natomiast matka zmarła w pierwszych latach powojennych. W wieku 18 lat Eugenia Błaha wyszła za mąż za Ukraińca, późniejszego urzędnika. Przez wiele lat pracowała w kołchozie. Mieszka tuż obok kościoła polskiego w Buczaczu.