Weronika Dunowska
Ur. 17 września 1933 w futorze Malinówka w rejonie święciańskim, jako córka Leona i Jadwigi Awlas. Jej rodzice byli pszczelarzami i prowadzili gospodarstwo. Tuż przed II wojną Weronika Dunowska rozpoczęła edukację w polskiej szkole podstawowej, ze względu na wybuch wojny ostatecznie ukończyła jednak szkołę litewską. W okresie wojny rodzina Weroniki Dunowskiej sporo ucierpiała, głównie ze strony partyzantów, którzy kilkakrotnie ją obrabowali. Po wojnie rodzice Weroniki Dunowskiej rozpoczęli pracę w kołchozie, a ona uczęszczała do gimnazjum rosyjskiego w Podbrodziu. W 1956 roku Weronika Dunowska zamieszkała w Wilnie. W latach 70. ukończyła dwuletnie studium nauczycielskie w Instytucie Polskim w Wilnie i została nauczycielką chemii. Uczyła w szkole w Mickunai oraz później w Podbrodziu, do którego przeniosła się w 2001 roku i gdzie mieszka do dziś.