Weronika Gudaniec
Ur. 24 kwietnia 1924 w Magunach koło Podbrodzia. Jej ojciec służył przed II wojną u ziemian, rodzina nie miała swojej ziemi i żyła w dużej biedzie. Matka wcześnie umarła, a Weronika Gudaniec dorastała z macochą i trzema siostrami z drugiego małżeństwa ojca. Przed wojną Weronika Gudaniec zaczęła uczęszczać do szkoły podstawowej w Magunach, jednak ze względu na wybuch wojny skończyła swoją edukację na trzeciej klasie. Okres wojny spędziła w Magunach. Po wojnie rozpoczęła pracę w kołchozie. W 1948 roku wyszła za mąż, potem urodziła dwójkę dzieci. Kontynuowała pracę w kołchozie aż do 1990 roku. Mieszka w Magunach w tym samym domu, w którym się urodziła.