Romualda Kuleszo
Ur. 28 lutego 1934 we wsi Pużanki koło Podbrodzia. Miała trzy siostry. Jej ojciec, Józef Butowicz, był krawcem oraz furmanem, matka – krawcową (szyła w majątku generała Konarzewskiego). Łącznie mieli 5 ha ziemi i 3 ha lasów. Rodzina i sąsiedzi Romualdy Kuleszo odnosili korzyści z pracy na rzecz majątku Konarzewskich i z życia w jego pobliżu. Okres II wojny rodzina Romualdy Kuleszo przeżyła w Pużankach, wielokrotnie pomagając partyzantom i łącznikom AK działającym w tamtym rejonie. Romualda Kuleszo kształciła się najpierw w domu u pani Stabrowskiej, a w 1947 roku wstąpiła do czwartej klasy rosyjskiej szkoły podstawowej w Magunach. W latach 1952-56 uczęszczała do polskiej szkoły pedagogicznej w Trokach. Ponieważ początkowo nie chciała wstąpić do Komsomołu, zmuszona była pracować jako nauczycielka w Tarakańcach. Gdy w 1961 roku wstąpiła do Komsomołu – rozpoczęła pracę w polskiej szkole podstawowej w Magunach, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę w 2002 roku. Mieszka w rodzinnym domu w Pużankach.