Teresa Luszniak
Ur. 11 stycznia 1934 w Raju koło Brzeżan, w rodzinie polsko-ukraińskiej. Ojciec, pochodzący z miejscowości Nisko na Rzeszowszczyźnie, służył w pułku piechoty stacjonującym w Brzeżanach. Matka była Ukrainką, ale przyjęła wiarę rzymskokatolicką. Babcia Teresy Luszniak pełniła funkcję kwiaciarki w pałacu Potockich w Raju, natomiast wuj był lokajem hrabiego Jakuba Potockiego. Teresa Luszniak wraz z rodzicami do 1939 roku mieszkała w Brzeżanach. W 1939 roku ojciec wyruszył na wojnę, z której powrócił po kilku tygodniach. Okres wojny rodzina przeżyła wspólnie w Raju, jednak matka zmarła na gruźlicę jeszcze w 1943 lub 1944 roku. W grudniu 1944 ojciec Teresy Luszniak został zamordowany przez oddziały UPA. Teresa Luszniak ukończyła cztery klasy polskiej szkoły. Edukację kontynuowała w szkole ukraińskiej, po ukończeniu której podjęła naukę w liceum oraz na kursach pedagogicznych. W wieku 19 lat, pod nieobecność odbywającego służbę wojskową w Gruzji brata, wyszła za mąż za Ukraińca, co odebrało jej możliwość wyjazdu do Polski wspólnie z bratem, który do dzisiaj mieszka w Warszawie. Pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. Mieszka w Raju, obecnie znajdującym się w granicach Brzeżan.