Fot. Alina Szamruchiewicz
Wacława Jefrenienko
Ur. 15 września 1926 w Albertynie koło Słonimia jako jedyne dziecko Bronisławy z domu Baranowskiej i Stanisława Krukowskiego. Jej matka pochodziła z Albertyna, natomiast ojciec urodził się w Warszawie —walczył jako legionista podczas wojny polsko-sowieckiej, a potem otrzymał posadę na kolei w Albertynie. Rodzina utrzymywała się z pracy ojca oraz koncesji na handel wódką. Koncesja stała się głównym źródłem utrzymania rodziny, gdy ojciec Wacławy Jefrenienko zmarł w 1937 roku. Przed II wojną światową Wacława Jefrenienko ukończyła sześć klas w polskiej szkole powszechnej w Albertynie. Podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej uczyła się w szkołach prowadzonych przez okupantów. Obie okupacje spędziła w Albertynie. Ciężko pracowała na rzecz Niemców w smolni. Po 1944 roku ukończyła technikum i zdała maturę. Po 1944 roku planowała wyjazd do Polski, jednak wyszła za mąż za Rosjanina, założyła rodzinę i wyjazd z Albertyna stał się niemożliwy. Wacława Jefrenienko aż do przejścia na emeryturę w latach 80. pracowała jako kasjerka, a następnie księgowa. Mieszka w Albertynie do dziś.