Fot. Alina Szamruchiewicz
Czesława Parnicka
Ur. w lutym 1927 w Słonimiu jako jedno z trojga dzieci Marii z domu Kozłowskiej i Aleksandra Krawczenków. Jej matka pochodziła z oddalonego o 18 kilometrów od Słonimia Miłowania, ojciec urodził się i całe życie spędził w Słonimiu. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, mieli też sad, który dzierżawili miejscowym Żydom. Matka Czesławy Parnickiej zmarła, gdy ta była jeszcze dzieckiem. Przed II wojną światową Czesława Parnicka ukończyła sześć klas w polskiej szkole powszechnej w Słonimiu. Po wejściu Sowietów do miasta ukończyła jeszcze jedną klasę w szkole rosyjskiej. Okupację sowiecką i niemiecką Czesława Parnicka spędziła w Słonimiu. Pracowała w tym czasie przymusowo na rzecz Niemców. Po 1944 roku próbowała wyjechać do Polski, gdzie mieszkali jej krewni. Nie udało się to jednak ze względu na ojca, który postanowił zostać w Słonimiu. Na początku lat 50. Czesława Parnicka wyszła za mąż. Aż do przejścia na emeryturę w latach 80. pracowała w kombinacie wytwarzającym kołdry puchowe; równolegle prowadziła dom i gospodarstwo rolne. Obecnie jest na emeryturze. Mieszka nadal w Słonimiu.