Fot. Magdalena Stopa
Władysława Siemienik
Ur. w 1924 roku w Słonimiu jako córka Bolesława Siemienika i Weroniki z domu Bednarz. Jej ojciec pochodził ze Słonimia, a matka, która pracowała jako akuszerka — z Łodzi. Ojciec miał gospodarstwo, później pracował również w fabryce. Władysława Siemienik miała pięcioro rodzeństwa: Leokadię, Jana, Bronisławę, Janinę i Teresę. Rodzina mieszkała przy ulicy Zamkowej w Słonimiu. Władysława Siemienik uczyła się w szkole prowadzonej przez siostry nazaretanki. Po skończeniu pięciu klas uczyła się dalej w szkole im. Ignacego Mościckiego. Miała 15 lat, gdy rozpoczęła się wojna. Podczas pierwszej okupacji sowieckiej odebrano rodzinie ziemię. Ojciec nie poszedł do kołchozu, zaczął pracować jako stolarz. W 1943 roku Władysława Siemienik wyszła za mąż. Mieszka w Słonimiu do dziś.