Fot. Marcin Sanetra
Maria Kwiatkowska
Ur. 14 lipca 1931 w polskiej rodzinie chłopskiej we wsi Warniakieli koło wsi Bieniakonie na Litwie. Jej ojciec, Leon Brzozowski, zajmował się rolnictwem, podczas II wojny światowej został zmobilizowany do wojska polskiego i trafił do niewoli niemieckiej, skąd udało mu się wrócić do domu. Maria Kwiatkowska miała dwóch braci i dwie siostry. Okres II wojny spędziła w domu rodzinnym, pomagając w gospodarstwie i uczęszczając do szkoły powszechnej. Była świadkiem walk frontowych i partyzanckich oraz eksterminacji ludności żydowskiej. W 1948 roku, tuż po przymusowej kolektywizacji, postanowiła wyjechać do Wilna, ponieważ nie chciała pracować w miejscowym kołchozie. W Wilnie zdobyła zawód krawcowej, a później pracowała w fabryce tekstylnej. Jako krawcowa pracowała aż do przejścia na emeryturę w 1995 roku.