Fot. Marcin Sanetra
Maria Magalińska
Ur. 20 lipca 1929 w Brześciu nad Bugiem, gdzie stacjonował jej ojciec, kapitan w 82. pułku wojska polskiego. Początkowo rodzina Samoszuków mieszkała w koszarach, później przeniosła się do domów oficerskich. Pięciu braci matki Marii Magalińskiej służyło jako oficerowie w polskim wojsku, w tym czterech w siłach powietrznych. Przed wybuchem II wojny światowej Maria Magalińska pobierała nauki w domu. We wrześniu 1939 jej ojciec został zmobilizowany, później trafił do niewoli niemieckiej, skąd uciekł do Wielkiej Brytanii. Po wojnie, obawiając się represji sowieckich, osiadł w Hamburgu, gdzie zmarł w 1951 roku. Nigdy nie wrócił do domu i do rodziny. W tym samym czasie matka Marii Magalińskiej z dwiema córkami uniknęła wywózki i po zarekwirowaniu majątku przeniosła się pod opiekę teściowej w Wilnie, do nowego domu, w którym Maria Magalińska mieszka do dzisiaj. Podczas wojny i później Maria Magalińska kontynuowała naukę, najpierw w gimnazjum sióstr nazaretanek, później w szkole średniej nr 5, a podczas okupacji niemieckiej na tajnych kompletach. Po ukończeniu liceum rozpoczęła studia medyczne, które szybko porzuciła na rzecz seminarium pedagogicznego. Po jego ukończeniu i krótkim epizodzie pracy w Czarnym Borze wróciła do Wilna, gdzie w szkole nr 11 przepracowała 46 lat jako nauczycielka języka polskiego i rosyjskiego oraz muzyki. Na emeryturę przeszła w 2002 roku.