Fot. Karolina Żłobecka
Jadwiga Pietkiewicz
Ur. w 1932 roku w Wilnie. Jej rodzicami byli Helena z domu Grodziewicz oraz Wacław Zykównia. Gdy miała pięć lat, straciła matkę. Jadwigę Pietkiewicz i jej siostry na wychowanie wzięły ciotki. Przed wojną Jadwiga Pietkiewicz ukończyła pierwszą klasę szkoły powszechnej. Po wojnie uczęszczała do polskiego gimnazjum. W latach 1962-95 pracowała jako opiekunka cmentarza przy kościele bernardynów w Wilnie, którego wielokrotnie musiała bronić przed zniszczeniem. W czasach sowieckich wraz z mężem woziła na Białoruś polskich księży. Przez wiele lat śpiewała jako solistka w chórze w kościele bernardynów, a następnie w kościele świętych Piotra i Pawła. Obecnie kieruje chórem. Mieszka w Wilnie do dziś.