Fot. Karolina Żłobecka
Jan Skrobot
Ur. 16 czerwca 1930 we wsi Daniuszewo w powiecie Smorgonie. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył dwie klasy polskiej szkoły powszechnej. Edukację kontynuował po zakończeniu wojny, ukończył siedem klas. Od dzieciństwa był bardzo muzykalny, uczył się śpiewu w Wilnie. Po aresztowaniu ojca musiał porzucić muzyczne zainteresowania i wrócić do domu, aby zająć się gospodarstwem i rodziną. W 1949 roku, wkrótce po powrocie ojca z Syberii, został powołany do wojska. Służbę odbył we Władywostoku. W 1953 roku po demobilizacji osiedlił się w Wilnie. Uczęszczał na nauki śpiewu i grania do profesora Jana Żebrowskiego. Po przyjeździe do Wilna ukończył technikum muzyczne, a następnie technikum budowlane i pracował na budowie, awansując na stanowisko naczelnego inżyniera. Jan Skrobot należy od kilkudziesięciu lat do Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”. Śpiewał w chórze kościelnym. Przeszedł na emeryturę i od 1990 roku jest organistą w kościele Świętego Ducha w Wilnie, gdzie mieszka do dziś.