Jadwiga Achrem
Ur. w 1923 roku w Iwieńcu. Przed II wojną uczyła się w szkole podstawowej, prowadzonej wówczas przez Polaków. W czasie wojny mieszkała w Iwieńcu, gdzie była świadkiem wkraczania wojsk radzieckich, a następnie niemieckich w 1941 roku. Pod koniec wojny uczestniczyła w przygotowaniu wybuchu powstania w Iwieńcu – zrywu Polaków przeciw wycofującym się Niemcom. Po 1945 roku Jadwiga Achrem nie kontynuowała edukacji – została pracownicą pobliskiego kołchozu, w którym pracowała 40 lat. W latach 80. wraz z innymi działaczami polonijnymi zaangażowała się w tworzenie wspólnoty polskiej na ziemi iwienieckiej. Mieszka w Iwieńcu do dziś.