Walerian Juchniewicz
 Ur. w 1921 roku w Janowszczyźnie (dzisiejsze Starzynki, Białoruś). Miał trzy siostry i czterech braci. Jego ojciec był murarzem, walczył podczas I wojny światowej. Walerian Juchniewicz ukończył polską szkołę powszechną w Iwieńcu. W latach szkolnych był członkiem organizacji wojskowej „Strzelcy”. Okres II wojny Walerian Juchniewicz spędził w rodzinnej wiosce. Tuż po wojnie zaczął pracować z rodzicami w rodzinnym gospodarstwie. W 1953 roku cała rodzina musiała przystąpić do kołchozu, gdzie Walerian Juchniewicz pracował jako buchalter. Krótko pracował też w fabryce w Iwieńcu, jednak na skutek intrygi dyrektora kołchozu został skazany na 6 lat więzienia. Więziony był w Mińsku, potem w Orenburgu, gdzie pracował jako elektryk. Po 4 latach Walerian Juchniewicz został zwolniony i powrócił w rodzinne strony, gdzie kontynuował pracę elektryka w kołchozie. Mieszka w Starzynkach do dziś.