Fot. Dominik Czapigo
Helena Mołczanowicz
Ur. 20 maja 1916 w Wołogdzie (stolica guberni) w Imperium Rosyjskim jako najstarsze z czworga dzieci Zofii i Franciszka. Pierwsze lata życia spędziła w rodzinnej wsi matki – Samołówce pod Wilnem. Następnie cała rodzina przeniosła się do Wilna. Jej ojciec pracował jako woźny sądowy, matka zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci (Heleny, Władysława, Wacława i Tadeusza). Helena Mołczanowicz ukończyła edukację w Szkole Powszechnej nr 37 przy kościele św. Katarzyny w Wilnie. Naukę kontynuowała w Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej, gdzie zdała małą maturę. W czasie II wojny światowej ukończyła podstawowe kursy języka litewskiego i rosyjskiego, co pomogło jej znaleźć zatrudnienie w kancelarii notarialnej (jako maszynistka), a następnie w prokuraturze (jako sekretarka). Po wojnie zdecydowała się na pozostanie w Wilnie wraz z rodzicami i najmłodszym bratem – Tadeuszem. Pracowała jako księgowa w ministerstwie zdrowia, instytucie onkologicznym i szpitalu psychiatrycznym. Mieszka w Wilnie do dziś.