Wanda Bilecka
Ur. w 1940 roku we wsi Prywitna koło Kamieńca Podolskiego. Była jedynaczką. Jej rodzice pracowali w kołchozie. Ojca w czasie II wojny zabrano na roboty, wrócił w 1944 roku. Po ukończeniu dziesięciu klas w szkole polskiej Wanda Bilecka podjęła pracę na poczcie. Wyszła za mąż w wieku 19 lat – za Tadeusza Bileckiego. Po ślubie wraz z mężem wyjechała do Kamieńca Podolskiego.