Michalina Kamińska
Ur. 19 maja 1926 we wsi Semenowka, z domu Długosz. Jej rodzice pracowali w młynie. W czasie II wojny razem z młodszym bratem mieszkała z babcią, ponieważ ojca zabrano do więzienia, gdzie został rozstrzelany, a matka została zesłana. Michalina Kamińska pracowała najpierw w kołchozie, a po ukończeniu kursu jako księgowa. W 1948 roku wraz z matką wyjechała do Równego, gdzie również pracowała w tym zawodzie. Mieszka w Równem do dziś.