Tadeusz Mołczanowicz
Ur. w 1931 roku w Wilnie jako syn Zofii i Franciszka. Jego matka była gospodynią domową, ojciec woźnym w sądzie. Urodził się w domu, który rodzice zbudowali w 1931 roku przy ul. Chocimskiej 24. Miał starszą siostrę i dwóch starszych braci. Tadeusz Mołczanowicz uczył się w szkole powszechnej przy ul. Chocimskiej, a po 1939 roku na płatnych lekcjach organizowanych w prywatnych domach. Po II wojnie uczęszczał do szkoły średniej nr 5 na Antokolu. Studiował na wydziale matematycznym uniwersytetu w Wilnie. Przez rok uczył elektroniki w szkole nr 19 w Wilnie. Przez dwa lata pracował, w ramach nakazu pracy otrzymanego po ukończeniu studiów, jako nauczyciel w szkole w Niemenczynie. Następnie pracował w fabryce maszyn obliczeniowych, początkowo jako inżynier mechanik, a później jako kierownik grupy. Był też związany z instytutem maszyn obliczeniowych, gdzie pracował nad oprogramowaniem. W wieku 60 lat przeszedł na emeryturę. Odbył miesięczny kurs programowania w Warszawie i pracował nad oprogramowaniem ułatwiającym przeprowadzanie wyborów samorządowych. Mieszka w Wilnie w tym samym domu do dziś.