Fot. Dominik Czapigo
Maria Jaworska
 Ur. w 1914 roku w Sławucie jako córka Michała i Stanisławy. Jej ojciec był szewcem, matka zajmowała się domem. Maria Jaworska ukończyła polską szkołę w Sławucie. Skończyła Instytut Pedagogiczny w Kijowie i w 1933 roku podjęła pracę nauczycielki matematyki w Sławucie. Jej mąż, Antoni Jaworski, był także nauczycielem w technikum w Krywiniu koło Sławuty. Mieli troje dzieci: Wandę, Ritę i Antoniego. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej Antoni Jaworski zaangażował się w działalność partyzancką (podporządkowaną Armii Czerwonej), za co został aresztowany i zastrzelony przez Gestapo. Po stracie męża i ojca rodzina Jaworskich utrzymywała się z trudem. Maria Jaworska wraz z najstarszą córką handlowała na bazarze. Wielką pomocą była praca zarobkowa matki, Stanisławy Zabłockiej, która polegała na wróżeniu z kart. W 1946 roku Maria Jaworska podjęła bezskuteczne starania o wyjazd rodziny do Polski. Od 2006 roku wraz z córką Wandą mieszka w Równem.