Stefania Charczenko
 Ur. 15 marca 1945 w Słonimiu. Miała troje rodzeństwa: Helenę i Teresę (bliźniaczkę) oraz Bogdana. Przed wojną jej rodzice mieli 10-hektarowe gospodarstwo pod Sokołowem, w pobliżu Słonimia (obecnie na tym terenie stoją dwie fabryki), zatrudniali jednego parobka. Gospodarstwo odebrano im podczas pierwszej okupacji sowieckiej w 1939 roku. Po II wojnie ojciec Stefanii Charczenko pracował na kolei oraz na budowie. Posiadał aparat fotograficzny, zaczął więc zarabiać, jeżdżąc na rowerze w niedzielę po okolicznych wioskach i robiąc zdjęcia. Stefania Charczenko pomagała ojcu przy wywoływaniu zdjęć. Stefania Charczenko została ochrzczona i przystąpiła do pierwszej komunii w wieku 12 lat. Skończyła średnią szkołę w 1963 roku. W 1973 roku wyszła za mąż. Podjęła pracę w laboratorium fotograficznym.