Eugenia Chrobaczyńska
 Ur. 5 kwietnia 1928 w Czerniowcach jako najstarsze dziecko państwa Josipczuków. Jej ojciec był z pochodzenia Ukraińcem, a matka (z domu Królikowska) Polką. Eugenia Chrobaczyńska rozpoczęła edukację pod koniec lat 30., kontynuowała ją podczas II wojny i zakończyła w połowie lat 40. Uczyła się w szkole polskiej, rumuńskiej i ukraińskiej. Ze względu na sytuację finansową nie podjęła studiów. Wyszła za mąż w 1946 roku. Tuż po ślubie jej mąż został zesłany do Jakucji. Eugenia Chrobaczyńska pojechała z nim i tam na zesłaniu spędzili ponad trzy lata, po czym wrócili do Czerniowiec. Po roku przenieśli się pod Storożyniec. Po kilku latach wyjechali na Syberię w celach zarobkowych; tam spędzili rok i ponownie wrócili do Czerniowiec. Mąż zmarł, gdy Eugenia Chrobaczyńska była w drugiej ciąży. Po śmierci męża podjęła pracę w transporcie, gdzie przepracowała 30 lat.