Irena Hermane
Ur. 14 czerwca 1941 w Rydze, jako córka Genowefy z domu Budkiewicz i Józefa Wilkele. W 1948 roku rozpoczęła naukę w łotewskiej szkole. Po skończeniu szkoły średniej pracowała w księgarni. W 1963 roku wyszła za mąż za Łotysza. W 1971 roku skończyła korespondencyjne studia na wydziale bibliografii uniwersytetu w Moskwie. Pracowała w różnych księgarniach i bibliotekach, od 1975 roku w Instytucie Bibliograficznym, następnie w księgarni do 1992 roku, po czym przeszła do pracy w polskiej szkole. Od 1975 roku chodziła na kursy języka polskiego, a w latach 90. przystąpiła do Związku Polaków. Od 2003 roku przebywa na emeryturze.