Irena Weronika Jasiulite
 Ur. 6 czerwca 1936 w Wilnie jako jedyne dziecko Rozalii z domu Łukaszewicz i Leopolda Jasiulisa. Jej rodzice rozeszli się, gdy miała kilka lat. Irena Jasiulitė była wychowywana przez matkę i ojczyma. Okupację niemiecką spędziła z nimi w podwileńskiej wsi. Po II wojnie uczęszczała do sowieckiej szkoły powszechnej, jednocześnie ucząc się języka polskiego. Była wzorową uczennicą, choć problemy sprawiał jej brak przynależności do pionierów. Po ukończeniu szkoły podjęła pracę w służbie zdrowia, ucząc się jednocześnie w szkole pielęgniarskiej. Po zakończeniu edukacji pracowała – aż do emerytury – jako pielęgniarka. Pod koniec lat 50. wyszła za mąż i przeniosła się do Kłajpedy.