Maria Prońko
Ur. 24 września 1933 w Wołkowysku w rodzinie Kazimierza Bućko i Wiktorii z Szerejków. Miała młodszą siostrę – Kazimierę. Rodzice mieli gospodarstwo, wychowaniem dziewczynek zajmował się dziadek Kajetan Bućko, syn powstańca styczniowego. Wychowanie było bardzo patriotyczne i religijne. Pierwsze dwie klasy Maria Prońko skończyła w polskiej szkole, natomiast trzecią, czwartą i piątą klasę ukończyła na tajnych kompletach, zorganizowanych przez polską nauczycielkę Bogusławę Błyskorz. Gdy rodzicom Marii Prońko po drugim wejściu wojsk sowieckich odebrano ziemię, nie zdecydowali się na pracę w kołchozie. Ojciec zaczął pracować jako kowal. Maria Prońko po skończeniu średniej szkoły pedagogicznej w wieku 19 lat rozpoczęła pracę w szkole na wsi we Chrostowie. Przez 16 lat pracowała jako nauczycielka. W 1954 roku wyszła za mąż za Mieczysława Prońko. Do dziś mieszka w Wołkowysku w domu, w którym się urodziła.