Erika Simaka
Ur. 23 sierpnia 1944 w Kotzenau (obecnie Chocianów) na terenie prowincji dolnośląskiej III Rzeszy, gdzie jej rodzice wyjechali podczas II wojny światowej w celach zarobkowych. Rodzina pochodziła z Bukowiny, po zakończeniu II wojny wróciła w rodzinne strony i osiedliła się w Czerniowcach. Rodzice prowadzili własne gospodarstwo. Erika Simaka miała trzy siostry i brata, Antoniego, który zmarł w dzieciństwie. Erika Simaka od najmłodszych lat była mocno związana z życiem katolickiej parafii w Czerniowcach, śpiewała w chórze parafialnym. Języka polskiego uczyła się od rodziców, pobierała również wraz z siostrami lekcje u panien Pfüffer. Była dobrą uczennicą, ale nie dostała się na studia z powodu polskiego pochodzenia i braku przynależności do komsomołu. W latach 60. wyszła za mąż i podjęła pracę w zakładzie tkackim w Czerniowcach, gdzie była zatrudniona aż do przejścia na emeryturę.