Piotr Truszkowski
Ur. 29 marca 1925 w Kanawaliszkach jako syn Józefa i Wincentyny z domu Grazdowskiej. Miał trzy siostry i brata. Jego rodzice uprawiali dzierżawioną ziemię. W domu rozmawiali po rusku, po polsku i trochę po łotewsku. Piotr Truszkowski uczył się w łotewskiej szkole, gdzie skończył pięć klas. Nie uczył się dalej z powodu zamknięcia szkoły podczas okupacji sowieckiej. W 1944 roku został wcielony do Armii Czerwonej. Po czterech miesiącach został przeniesiony do 1. Armii Wojska Polskiego. W listopadzie 1944 pojechał do Lublina, widział obóz na Majdanku. Później pojechał do Przemyśla, gdzie przez sześć miesięcy był szkolony na sapera. Następnie przewieziony został nad Odrę. Udało mu się uniknąć frontu. Po zakończeniu wojny rozminowywał tereny m.in. w Częstochowie, potem w Niemczech. W 1947 roku wrócił do domu. Rozpoczął pracę w kołchozie.Po czterech miesiącach udało mu się wydostać. Zamieszkał w Dyneburgu. Przez 44 lata pracował w fabryce produkującej łańcuchy do maszyn.