Bronisław Wasilewski
Ur. 15 sierpnia 1920 we wsi Tiareszki niedaleko Hermanowicz. Miał dwóch młodszych braci. Przed 1939 rokiem skończył siedem klas szkoły powszechnej w Hermanowiczach. Ojciec Bronisława Wasilewskiego w młodym wieku stracił wzrok i nie mógł utrzymywać rodziny, dlatego od najmłodszych lat Bronisław Wasilewski pracował na roli. W czasie II wojny Bronisław Wasilewski ożenił się. Został wcielony do dywizji im. Tadeusza Kościuszki, z którą doszedł aż do Berlina, gdzie 2 maja 1945 został ranny. Po wyleczeniu wrócił do wsi Tiareszki, gdzie wybudował dom i rozpoczął pracę w kołchozie w Hermanowiczach jako zarządzający składem ziarna.