Helena Małachowska
Ur. 23 lutego 1922 we wsi Chorzów koło Mołodeczna. W części zabudowań jej domu znajdowała się szkoła powszechna, do której uczęszczała. Ukończyła gimnazjum w Mołodecznie oraz technikum pedagogiczne. Okres II wojny światowej wraz z rodziną spędziła w Chorzowie. Po zakończeniu wojny jej rodzina została przymuszona do wstąpienia do kołchozu. Początkowo Helena Małachowska pracowała w polskich szkołach w Mołodecznie. Po wprowadzeniu obowiązku nauczania w języku rosyjskim wyjechała w 1947 roku do Wilna, gdzie pracowała w polskich szkołach, m.in. w Jerozolimce. Zajmowała się m.in. pisaniem podręczników do nauki języka polskiego, prowadziła szkolny chór. Mieszka w Wilnie.