Maria Dobrzańska
Ur. w 1926 roku w polskiej ziemiańskiej rodzinie w Lipnikach koło Mościsk. Matka, Karolina z domu Fornal, pochodziła z bogatej rodziny zajmującej dwór w Lipnikach. Rodzina pochodziła z Rzeszowszczyzny; dziadek Marii Dobrzańskiej w latach 20. przyjechał do Lipnik i wspólnie z drugą rodziną zakupił majątek hrabiny Bielskiej wraz z dworem, w którym zamieszkiwał aż do aresztowania w 1940 roku. Ojciec Marii Dobrzańskiej, Mirosław Hreniak, pochodził także z dobrze sytuowanej rodziny, która z okolic Nowego Sącza przeniosła się do Lipnik (dziadek Hreniak również wykupił część ziemi hrabiny Bielskiej). Przed II wojną Maria Dobrzańska ukończyła 5 klas polskiej szkoły powszechnej w Lipnikach. Po wybuchu wojny jej dziadek i dwaj bracia matki zostali aresztowani przez NKWD – dziadek przetrzymywany był w areszcie w Łodzi i tuż po wypuszczeniu zmarł; wuj Józef Fornal zginął w więzieniu, a Władysław Fornal w Charkowie. W lutym 1940 rodzina Hreniaków trafiła na spis rodzin do wywózki i po pięciotygodniowej podróży znalazła się w posiołku Kluczanka w okręgu Perm. Tam Maria Dobrzańska pracowała przy wyrębie lasu, m.in. była odpowiedzialna za spławianie drzewa. Z powodu ciężkich warunków życia zmarła jej dwuletnia siostra, a matka zachorowała na kurzą ślepotę. Starszy brat został wcielony do Armii Czerwonej, ojciec natomiast zaciągnął się do armii Andersa i nigdy już nie wrócił. W Kluczance zmarli również dziadkowie ze strony ojca. Na wygnaniu Maria Dobrzańska spędziła sześć lat. W 1945 roku pozwolono jej na powrót do okręgu Sumy, gdzie mieszkała przy ukraińskiej rodzinie na tzw. poprawce; niedługo potem wróciła do Lipnik. Po powrocie do Lipnik pracowała aż do emerytury w miejscowej przychodni jako kucharka i salowa. Wyszła za mąż za Ukraińca z Lipnik – Józefa Dobrzyńskiego. Mieszka w Lipnikach do dziś.