Fot. Dominik Czapigo
Nela Mongin
Ur. w 1927 roku w Moskwie jako drugie dziecko Stanisława i Kazimiery z d. Focht. W 1931 roku Stanisław Mongin z niewiadomych powodów został aresztowany i rozstrzelany (rehabilitowano go w latach 80.). Całe dzieciństwo Neli Mongin upłynęło w centrum Moskwy, nieopodal placu Czerwonego. Do 1941 roku uczyła się w trzech szkołach podstawowych w Moskwie. Krótko uczęszczała także do konserwatorium muzycznego. W przeddzień wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej wraz z matką (brat zmarł w końcu lat 20.) wyjechała do Wilna. Po II wojnie ukończyła w trybie wieczorowym technikum. Do emerytury pracowała jako specjalistka nadzoru energetycznego. W czasach sowieckich zaangażowała się w życie środowiska polskiego (chór kościelny, polski zespół artystyczny „Wilia”, polski teatr). Od lat 90. jest aktywnym członkiem wileńskiego oddziału Związku Polaków na Litwie oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Mieszka w Wilnie.